Cenník

Cenník vybraných zákrokov
VÝKON CENA
Vstupná prehliadka (vyšetrenie chrupu, dokumentácia) 25 €
Konzultácia 20 €
Preventívna prehliadka 0 €
Dentálna hygiena od 30 €
Anestézia injekčná 12 €
Fotokompozitná výplň (biela) od 32 €
Kompozitná výplň - front. úsek – vysokoestetická 85 €
Dostavba zuba 65 - 110 €
Endodoncia od 95 €
Kovokeramická korunka od 185 €
Bezkovová keramická korunka 370 €
Estetická keramická fazeta od 370 €
Zirkonová korunka 420 €
Extrakcia zuba/koreňa od 32 €
Bielenie zubov 300 €
Celková snímateľná náhrada od 250 €