Záchovná stomatológia je odbor zubného lekárstva, ktorý sa zaoberá vyplňovaním defektov zubov, napríklad plombami, ústnou hygienou. Hlavným cieľom je postihnutý zub zachrániť.
Hlavným cieľom záchovnej stomatológie je postihnutý zub zachrániť.

Zachovná stomatológia

Záchovná stomatológia je základná stomatologická disciplína, pretože jej náplň tvorí prevencia a terapia zubného kazu a jeho následkov, teda zápalu zubnej drene, zápalu ozubice, okostice, dentálnych fokálnych infekcii. Záchovná stomatológia je odbor zubného lekárstva, ktorý sa zaoberá vyplňovaním defektov zubov, ako napríklad plombami, ústnou hygienou, koreňovými výplňami. Hlavným cieľom záchovnej stomatológie je postihnutý zub zachrániť. Ak ide o ľahšie poškodenie, ktoré nezasahuje nervový systém zubu je možné tieto defekty riešiť výplňou (plombou). Samotný druh výplne, či už biela výplň alebo amalgámová sa stanovuje individuálne podľa vyhodnotenia všetkých aktuálnych špecífík a tiež prianí pacienta. Ak sa jedná o tažšie poškodenie zubu, pristupuje sa k ošetreniu koreňových kanálikov – endodoncia.

1. Zubný kaz

Patrí medzi najrozšírenejšie choroby človeka. V našich podmienkach postihuje takmer celú populáciu a to už od útleho veku. Je to civilizačné ochorenie, pretože súvisí so zmenami, ktoré priniesla civilizácia najmä v oblasti výživy. Obsahuje veľa sacharidov, ktoré utvárajú v dutine ústnej vhodné podmienky na rozmnožovanie mikroorganizmov.

Charakterizuje poškodenie tvrdých zubných tkanív v mysle ich narušenia, rozpadu až straty. Na vzniku zubného kazu je potrebná prítomnosť a vzájomné spolupôsobenie troch faktorov:

1. vnímavý povrch zuba

2. kariogénna potrava (sacharidy)

3. mikroorganizmy

2. Terapia

amalgámové a fotokompozitné výplne

pečatenie zubov, preventívne výplne

skloinomérne výplne

Ostatné naše služby

Endodoncia

Endodoncia sa zaoberá ošetrením dreňovej dutiny zubov a koreňových kanálikov.

Protetická stomatológia

Prvoradou úlohou protetickej stomatológie je nahradiť chýbajúce zuby, resp. celý

Ošetrenie ultrazvukom

V našej ordinácii je možné pri liečbe zubného kazu využiť